Výstavy obrazů

od roku 2020 do současnosti

Uskutečněné výstavy obrazů:

Vichian Boonmeemak je thajský umělec žijící v Chiang Mai. Narodil se v roce 1959 v Lomsaku, na severovýchodě Thajska, jako pátý z šestí dětí farmářské rodiny. Na umělecké akademii Pao Chang studoval aspekty výtvarného umění jako grafiku a sochařství. Brzy poté se začal živit malováním realistických portrétů.

Nesmírně miluji přírodu. Často jsem fascinována scenériemi, které dovede vytvořit. Kombinace barev a světla spolu s mými pocity tvoří cosi pro mne slovy nepopsatelného, co si pokaždé přeji, aby zůstalo napořád, a přitom a možná právě proto, že vím, že se hned v dalších minutách celá atmosféra bude znovu a znovu měnit. Každou z nich bych chtěla...

Výtvarnice Klára Trnková je duší nakladatelství STUDIO trnka, zabývá se širokým okruhem různých činností. Kromě psaní a ilustrací jsou její hlavní náplní návrhy na nápadité dekorativní předměty pro krásný domov, bytový textil a samolepky pro dospělé a děti.


Plánované výstavy 2023:

Plánované výstavy 2024:

  • Matěj Holý
  • Věra Suchá a Anna Feřtová
  • Hana Bláhová
  • Jana Smíšková
  • Dejana Hlaváčková
  • Pavla Kovářová