Nedělní chvilka poezie se spisovatelkou Jankou Procházkovou

16.01.2022

Nedělní chvilka poezie

Janka Procházková, spisovatelka a výtvarnice

V neděli 16.1.2022 v 18:00
vstup volný


kniha Moje máma říkala:

Slova matky byla dána každému z nás do vínku. Po celou dobu mládí jsme je přijímali jako něco zcela samozřejmého. Pomáhala nám orientovat se v životě a nezabloudit na křižovatkách naší životní cesty. Ke každému slovu - ať k těm, která slyšíme, tak k těm, která čteme - si vytváříme vlastní postoj. Tak tomu bude i při čtení této knihy. Ten, kdo se snaží vyposlechnout ze čteného hlubší tóny života, může zde načerpat mnohé věci moudré a dobré.

zdroj: www.kosmas.cz