Dalajlama v Buddhových stopách

15.03.2017

ve středu 15.3.2017 od 19:30 promítáme film:

Dalajlama v Buddhových stopách

Natáčení filmu započalo v roce 2008 a skončilo v létě 2015, natáčelo se v Indii, Nepálu, Tibetu, Číně, Laosu a na Šrí Lance. Film vznikal ve spolupráci s CK Livingstone. Průvodcem a hlavní postavou hodinového dokumentárního filmu je 14. tibetský dalajlama Tändzin Gjamccho.

Jeho Svatost dalajlama nás ve filmu provádí po nejposvátnějších místech buddhismu, která jsou spjata s životními předěly velkého učitele. Je to Lumbiní, kde se Buddha narodil, Bódhgaja, kde Buddha dosáhl osvícení, Sárnáth, kde poprvé promluvil o svém poznání, a Kušinagara, kde prožil své poslední chvíle. Zároveň dalajlama srozumitelně přibližuje esenci buddhismu, a to i v jeho nejnáročnější podobě - učení o prázdnotě. Dále vysvětluje význam práce s myslí, s rušivými emocemi, hovoří i o současné situaci a zdůrazňuje význam vnitřních hodnot, lidskosti, péče o druhé - narůstající agresi mladých lidí můžeme vyřešit zavedením výuky morálky a etiky na světském základě ne na náboženském.

Ve filmu uvidíme i zvláštní obřady (například obřad Kálačakry, kterého se zúčastnilo čtvrt milionu lidí), nejpozoruhodnější buddhistické památky v Indii (buddhistická univerzita v Nálandě, jeskyně v Adžantě a Éllóře, stúpa v Saňčí a další), nejvýznamnější džinistické památky (chrámová hora Šantruňdžaja s tisícem chrámů z mramoru), největší klášter světa ve východním Tibetu, kde žije přes 50000 mnichů a mnišek a mnohá další pozoruhodná místa.

Esenci Buddhova učení vystihuje i jeden z jeho citátů: "Účel svatého života nespočívá v získávání darů, důstojnosti nebo slávy, ani v dosažení mravnosti, soustředění nebo vědění. Neotřesitelné osvobození srdce - to je pravý smysl svatého života, to je jeho podstata, to je jeho cíl."

délka filmu: 52 minut

hudba: Ladislav Faktor
střih: Milan Justin
scénář, foto, kamera a režie: Viliam Poltikovič
vyrobila: ČT 2015