Blanka Benešová: mé písně

08.08.2020

Blanka Benešová je básnířka, skladatelka, výtvarnice a herečka.

Přijďte se zaposlouchat do jejích písní, jak sama říká hudebních básní za doprovodu klavíru.

Těšíme se na vás :)