en-Maraton prasní dopisů

31/12/2018

Připojte se k maratonu psaní dopisů u Malého mnicha

v sobotu 22.12.2018 10-15

Obránci lidských práv mohou v různých částech světa skončit za mřížemi nebo ještě hůře. Ručně psaný dopis na jejich podporu má větší váhu než ten tištěný. Cílem naší akce je napsat dopisy vládám a ministrům na podporu nespravedlivě vězněných a utlačovaných nebo přímo jim - obráncům lidských práv, aby věděli, že svět o nich ví a že nejsou sami. Obrázek od vašich dětí může mít v tomto kouzelnou moc. Podle statistik pomohou dopisy zlepšit situaci utlačovaných minimálně ve třetině případů. Stojí to za to a my budeme rádi, když se v předvánočním čase zapojíte do psaní dopisů nebo přispějete na jejich odeslání do kasičky.

Přijďte za námi do kavárny kdykoli mezi 10. a 15. hodinou. Napsání jednoho dopisu vám zabere několik minut, které mohou v jiné části světa velmi pomoct. Pokud nebudete mít čas, rádi vám, po telefonické domluvě (774050683), předáme dopisy k přepsání jako domácí úkol.

Děkujeme

Oldřich Morys a Malý mnich