en-Magdaléna, o.p.s.: Obrazy v čase

22/09/2021

Výstava končí

Výstavu ukončíme k 26.5.2021. Všichni zájemci o díla si je postupně vyzvedávají a my máme radost, že se prodalo 12 děl za celkovou částku 12.200,- Kč.

Koupí děl jste přispěli na generální opravu vodárny a dlouhodobou úpravu vody v místě pobytové léčby v Mníšku pod Brdy.

Děkujeme!


Obrazy z Magdalény

Charitativní výstavu obrazů klientů arteterapie můžete shlédnout 1.3. - 14.4.2021.

Obrazy vyfotíme a zveřejníme i zde na webové stránce.

Obecně prospěšná společnost Magdaléna už více než 23 let pomáhá dětem a dospělým, aby se závislými nestali. A jsou tu také pro ty, kteří se potřebují z kruhu závislosti vymanit. V jednom ale potřebují podporu i oni. Pomozte jim, prosím, zajistit opravu jejich stařičké vodárny. Potřebují kvalitní pitnou vodu v místě pobytové léčby svých klientů.

www.podporujimagdalenu.cz

Co je arteterapie?

Je to druh psychoterapie, kdy není podstatné, co vznikne a jak to bude "krásné", ale podstatné je, co vám sdělí obraz, proces. Jde o proces tvoření a o myšlenky, které klienty u toho napadnou. Ty se mohou dát do souvislostí s problémy nebo otázkami, které si s sebou klient přináší. Klient v rámci arteterapie vyrábí keramiku, obrazy. Obrazy, ve kterých se odráží nejen jejich aktuální pocity a emoce, ale často jejich celý životní příběh.

Jak vypadá arteterapie v Magdaléně, o.p.s.?

S klienty, kteří se v Magdaléně, o.p.s. léčí ze závislosti, se věnuji expresivní arteterapii, kdy základem je práce s materiálem. Jakýmkoliv materiálem, který může podpořit klienta-tvůrce k vyjádření emocí, uvolnění, objevování. Využívám materiály jako např. hlínu, papír, kámen, dřevo, látky, pracujeme s barvami. Já se dívám, co se odehrává v průběhu procesu tvorby, podporuji tu cestu hledání, kde je pohyb, napětí, co jim dělá dobře, tudy je možná cesta ke změně. Klientům ráda sděluji, že UMĚNÍ pro mě není od slova UMĚT, ale od slova MĚNIT. To, co je léčivé, je budování vztahu. Josef Čapek na otázku, proč maluje, proč píše, odpověděl: "Abych si ulevil. Nemám čas ani drzost vyrábět umění. Propadám se životem, jsem oslněn životem, smrdím životem, jsem okouzlen životem, drcen, utahán, nechápu život, lpím na životě, hynu jím a sám sebou. Možno si jen ulevit, ne produkovat." Já klientům dodávám, aby poznali sami sebe, pracovali s barvami, hledali svůj tvar, respektovali svoji tvorbu. Mgr. Eva Fenclová, arteterapeutka

Magdaléna, o.p.s.

Již více než 23 let pomáhá dětem se k závislosti nedostat a dospělým, kteří se potřebují z kruhu závislosti vymanit. Vrací tak rodičům jejich děti, vracé dětem mámy a táty. Cca 70% absolventů pobytové léčby úspěšně abstinuje a vrací se zpět do života. Během léčby klienti procházejí postupnou, ale náročnou a intenzivní rekonstrukcí svého vlastního života a vztahů. Program je postaven na principu intenzivního soužití a péče o společné prostředí, téměř jako je tomu v rodině. Klienti a klientky přijímají postupně v průběhu léčby větší míru odpovědnosti za chod komunity i za druhé. Jejich upřímný zájem o změnu sebe sama a ostatní podporuje ucelený terapeutický přístup, který se skládá z individuální a skupinové psychoterapie, pracovní terapie, práce s rodinou, zátěžových výjezdů a nemalou měrou i z terapie uměním, neboli arteterapie. Více na www.podporujimagdalenu.cz.